Marks, Leiden (1957) ging naar de Leidse schilder- en tekenacademie Ars Aemula Naturae en daarna naar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag om de opleiding tekenen/schilderen/grafiek te volgen. 

De beeldtaal die ze gebruikt komt voort uit haar fascinatie voor mens en natuur. Zij probeert vaak het abstracte en figuratieve samen te brengen tot een interessant geheel.

Verschillende kunstenaars hebben haar geïnspireerd. Met name Picasso, Kees van Dongen, de expressionisten en de abstract-expressionisten. 

Naast het schilderen maakt Marks ook beelden/objecten.